Jury

Jetta Klijnsma (voorzitter)

Commissaris van de Koning provincie Drenthe

Paul Depla

Burgemeester Breda

Sandra Groeneveld

Hoogleraar Publiek Management, Universiteit Leiden

Bram de Klerck

Directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst

José Manshanden

Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Amsterdam (Overheidsmanager van het Jaar 2015)

Mariel Middendorp

secretaris-algemeen directeur van het Hoogheemraadschap van Rijnland

Lidewijde Ongering

Secretaris-generaal ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Emine Özyenici

Hoofddirecteur Bedrijfsvoering en CIO bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (Overheidsmanager van het Jaar 2018)

Sylvo Thijsen

Directeur Staatsbosbeheer (Overheidsmanager van het Jaar 2019)

Dwight van van de Vijver

Hoofd media en communicatie bij Reclassering Nederland