Winnaar Hans Dijkstal Award 2012

Wim Kuijken

drs. W.J. Kuijken. Deltacommissaris.

De Hans Dijkstal Award was de erkenning voor zijn indrukwekkende loopbaan, zijn persoonlijkheid en zijn statuur binnen de publieke dienst. Wim Kuijken studeerde economie aan de VU Amsterdam was daarna onder andere gemeentesecretaris in Den Haag (1991-1995) en later secretaris-generaal bij de ministeries van Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Verkeer en Waterstaat. Tijdens zijn periode bij Algemene Zaken, waarin hij de rechterhand was van de premiers Kok en Balkenende, kreeg hij te maken met gevoelige kwesties rond het koninklijk huis. Ook was hij SG tijdens de aanval op de Twin Towers, de moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh.

Organisatorisch ingewikkelde operaties zoals de milleniumovergang en de veiligheid rondom het Europees Kampioenschap voetbal stonden tevens mede onder zijn leiding. Verder was hij van 2006 tot 2009 voorzitter van het College van secretarissen-generaal, het hoogste ambtelijke overleg binnen de rijksoverheid. In die periode verscheen de SG-visie “In dienst van het rijk”, die aan de basis stond van de vernieuwing bij het rijk.

In de motivering voor de prijs is met name stilgestaan bij de vele verschillende functies die Kuijken overheidsbreed heeft vervuld. Hij speelde een belangrijke en vaak leidende rol in beleid en discussies die de grenzen van departementen overschreden en houdt niet vast aan bestaande belangen maar is gericht op het oplossen van de problemen van morgen. Hij blinkt altijd uit in de goede en ondersteunende rol ten dienste van politieke bestuurders, zonder zijn kritische zin en onafhankelijk oordeel te verliezen. Als deltacommissaris is hij sinds 2010 verantwoordelijk voor de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening in Nederland. In deze functie kan hij naar eigen zeggen alles toepassen wat hij tijdens zijn carrière in de ambtelijke hiërarchie heeft geleerd.

 

Ter gelegenheid van 15 jaar verkiezing, reikt de Stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar voor de eerste keer de Hans Dijkstal Award uit. Een oeuvreprijs voor topambtenaren, die gedurende hun carrière een essentiële bijdrage leveren aan de kwaliteit en zichtbaarheid van de publieke sector. De prijs is een gezamenlijke toekenning door bestuur en jury. De Hans Dijkstal Award moet bijdragen aan de bekendheid van het werk binnen de collectieve sector en  van de mensen die deze functie vervullen.  

Volgens bestuursvoorzitter Thom de Graaf zijn ambtenaren over het algemeen heel inhoudelijk gedreven en houden zich in eerste instantie niet bezig met imago en beeldvorming. Maar hij vindt het van groot belang dat hun kennis en kunde over het voetlicht wordt gebracht. Dat is niet alleen belangrijk voor de eigen sector, maar vooral voor onze samenleving. Iedereen die in Nederland woont hoort een juist en compleet beeld van de overheid te krijgen.

De award is vernoemd naar voormalig vice-premier en VVD-coryfee Hans Dijkstal, die vele jaren juryvoorzitter van de verkiezing was en in het voorjaar van 2010 overleed.