Overheidsmanager van het Jaar 2004

Nico Laagland

N.A. Laagland. Directeur Sociale Inlichtingen– en Opsporingsdienst (SIOD). 

De politieorganisatie was jarenlang zijn werkterrein. Nico Laagland had diverse operationele en beleidsmatige functies bij de politie bekleed, tot hij werd gedetacheerd bij een groot accountantskantoor. Ondanks zicht op een baan als adviseur met een bijbehorend uitstekend salaris, koos hij uiteindelijk niet voor het geld maar voor het dienen van de publieke zaak. Zijn grote mate van verbondenheid met het werken Bij de overheid bracht hem terug bij de politie. Hij werd districtschef bij het corps Haaglanden. In 2002 werd Laagland gevraagd om de Sociale Inlichtingen – en Opsporingsdienst (SIOD) op te richten. Voor hem was dit een jongensdroom.

Deze bijzondere opsporingsdienst is onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en houdt zich bezig met ingewikkelde en grootschalige fraudes op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid. Uit het juryrapport blijkt, dat Laagland met het opzetten van de SIOD binnen een korte tijd een ingewikkelde klus in een complexe omgeving heeft geklaard. De organisatie staat en de verwachte successen zijn behaald. Daarnaast heeft Laagland veel aandacht gegeven aan de nieuwe carrières van zijn medewerkers en aan het ‘SIOD-gevoel’. Hij heeft hiervoor een hoge waardering in medewerkers-tevredenheidsonderzoek gekregen.