Overheidsmanager van het Jaar 2006

Martin van Rijn

drs. M.J. van Rijn. Directeur-generaal Gezondheidszorg, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Een echt overheidsdier, zo kan Martin van Rijn worden bestempeld. Hij was bijna twintig jaar werkzaam bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in diverse functies. Daarna was hij directeur-generaal Management en Personeelsbeleid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De titel Overheidsmanager van het Jaar was gekoppeld aan zijn functie als directeur-generaal Gezondheidszorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en daarmee ambtelijk eindverantwoordelijk voor de herziening van het zorgstelsel en de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet. Hij was de rechterhand van de minister bij de onderhandelingen met de Europese Unie, de andere departementen en de zorgsector.

De jury oordeelde, dat Van Rijn als leidinggevende kon slagen door zijn grote overheidservaring, zijn professionaliteit en zijn persoonlijke vaardigheiden. Hij stuurt aan vanuit de inhoud, is goed in staat ogenschijnlijk tegengestelde belangen met elkaar te verbinden en mensen op één lijn te verenigen. Hij is open, strategisch en innemend en in zijn aanpak combineert hij de harde economische werkelijkheid met de zachte maatschappelijke zorg voor mensen. Volgens de jury leverde hij een prestatie van formaat door een complexe klus met goed resultaat af te sluiten.

Het publieke domein vindt hij boeiend, omdat daar iedere dag heel hard wordt gewerkt aan zaken die mensen dagelijks raken. Daarbij spelen vaak tegengestelde belangen. Het is voor Van Rijn een grote uitdaging om die tegenstellingen te overbruggen. Hij is er de man niet naar om aan persoonsverheerlijking te doen. Maar aan de andere kant vindt hij het een goede zaak om te laten zien wat voor fantastische dingen er bij de overheid gebeuren.