Overheidsmanager van het Jaar 2014

Maarten Hajer

prof. dr. M.A. Hajer. Directeur Planbureau voor de Leefomgeving.

Na zijn studies Politicologie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam, die hij cum laude afrondde, promoveerde Maarten Hajer aan de Universiteit van Oxford in ‘Politics’. Zijn carrière binnen het publieke domein begon als onderzoeker aan juridische faculteit van de Universiteit Leiden en docent sociologie aan de Ludwig-Maximilians-Universität München. Vervolgens werd hij senior-onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), waar hij projectcoördinator was van het rapport Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek. In 2008 werd hij benoemd tot directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Maarten Hajer is tevens als hoogleraar Bestuur & Beleid verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Het Planbureau voor de Leefomgeving is het nationale onafhankelijk onderzoeksinstituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte, ontstaan uit een fusie tussen het Milieu- en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau. Onder zijn leiding zijn de verschillen in werkwijze en visies overbrugd en is er verbinding gekomen tussen de onderscheiden dossiers. Daarmee is het resultaatgebied groter geworden en is het PBL op de landelijke en internationale kaart gezet.

Als PBL directeur is hij wetenschappelijk adviseur van het Kabinet over zaken rond de fysieke leefomgeving (o.m. ruimtelijke inrichting, klimaatverandering en vergroening van de economie). Het is zijn missie dat beleid en politiek hun besluiten nemen op basis van wetenschappelijk onderzoek, gekoppeld aan de werkelijkheid van alledag. Met signalenrapporten weet Maarten Hajer onderwerpen te agenderen, die de politiek tot nadenken stemmen en die leiden tot verbinding van de departementen. Met feiten en visies, waardoor het PBL aantoonbaar waarde toevoegt aan het werk van de overheid. Hij is een energieke leider met visie en autoriteit, een bron van motivatie en inspiratie voor zijn medewerkers.