Overheidsmanager van het Jaar 2002

Jenny Thunnissen

J. Thunnissen. Directeur-generaal Belastingdienst, ministerie van Financiën.

Thunnissen studeerde burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden en na haar afstuderen in 1975 volgde een postdoctorale opleiding fiscaal recht. In 1977-1978 was zij korte tijd werkzaam op de Inspectie der Directe Belastingen te Rijswijk en vanaf januari 1979 in wisselende posities op het Directoraat-Generaal Belastingdienst van het Ministerie van Financiën.

In januari 1994 benoemde men haar tot plaatsvervangend directeur van de Directie Planning, Financiën en Control (PFC) van het Directoraat-Generaal Belastingdienst van het Ministerie van Financiën en in augustus 1995 tot directeur van PFC. Thunnissen werd in 1998 aangesteld als plaatsvervangend directeur-generaal Belastingdienst.

Op 1 mei 2000 werd Thunnissen benoemd tot directeur-generaal bij de Belastingdienst. Zij gaf hier op vernieuwende en inspirerende wijze leiding, zowel wat betreft managementfilosofie als stijl van leidinggeven. Zij verkleinde de afstand tussen uitvoerende kantoren en ‘Den Haag’. Zij gaf de managementteams van de belastingkantoren meer verantwoordelijkheid. Zij staat bekend als inpirerend, motiverend en als iemand die voor haar mensen staat.

Met ingang van 1 mei 2008 volgde een benoeming tot inspecteur-generaal Verkeer en Waterstaat. Omdat de IWW- en de VROM-inspectie per 1 januari 2012 samengevoegd waren werd Thunnissen met ingang van 1 januari 2012 benoemd tot Inspecteur-Generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport.