Overheidsmanager van het Jaar 2010

Hetty Linden

ir. H.A.G.M. Linden. Directeur GG&GD gemeente Utrecht. Heden: directeur Publieke gezondheid GGD regio Utrecht in oprichting.

Een carrière in de tropen lag voor Hetty Linden na de studie Voeding en Gezondheid in Wageningen voor de hand. Het werd de provincie Gelderland, daarna het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en tenslotte de gemeente Utrecht. Daar werd ze in 2008 benoemd tot directeur van de GG&GD. De dienst, die bijdraagt aan de versterking van de publieke gezondheid in de stad. Bij de GG&GD opereert ze op het snijvlak van lokaal bestuur en politiek, beleid en het zorginhoudelijke werkveld. Ze heeft de gemeente en een zorgverzekeraar bijeen gebracht om gezondheidswinst te boeken en onnodige zorg(kosten) te voorkomen. Een gedeelde visie en een gezamenlijke aanpak heeft geleid tot gezondere leefstijl en een kostendaling van 5%. Ook met de brede samenhangende aanpak van bestrijden dakloosheid of het bewust omgaan met alcohol en drugs boekt ze in samenwerking met anderen zichtbare resultaten. Op basis van haar sterke inhoudelijke drive en visie op aansluiting van preventie en zorg, doorbreekt ze geïnstitutionaliseerde manieren waarop over zorg wordt gedacht en verbreedt ze het perspectief op gezondheid.

Dat het de publieke dienst moest zijn, was altijd volstrekt duidelijk. Ze houdt van werken met complexe vraagstukken. Bovendien is ze een idealist. Als je bij de overheid werkt weet je: het product is vaag, het is lastig op te lossen, complex en vele factoren zijn van invloed – maar het doet er toe. Hetty Linden straalt authentiek leiderschap uit en is een betrokken en ondernemende manager. Ze wil jonge mensen inspireren en verleiden om bij de overheid te gaan werken.