Overheidsmanager van het Jaar 1998

Herma Rappa

Mr . H. Rappa. Gecombineerde functie van directeur Productgroep tegemoetkoming studiekosten en lesgelden en directeur Productgroep onderwijsdiensten, Informatie Beheer Groep.

Herma Rappa-Velt was de eerste winnaar van de verkiezing Overheidsmanager van het Jaar. Zij won deze prijs na een roerige periode voor haar organisatie die zich kenmerkte door een grote reorganisatie. Ze heeft aan de relatie tussen overheid en burger optimaal gestalte gegeven en ze droeg met haar leiderschap bij aan het vergroten van de klantgerichtheid. Herma Rappa is volgens de jury een nuchtere Groningse en een stimulerend en relativerend manager. Ze is alert op hetgeen dat er speelt in de organisatie en op de wensen van de klant.