Overheidsmanager van het Jaar 1999

Erry Stoové

Mr. E.F. Stoové. Algemeen directeur Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Erry Stoové is een bescheiden manager. Hij laat zijn organisatie dan ook in de eer delen. De prijs ontving hij na een periode waarin het COA door de instroom van asielzoekers vaak lokaal maatschappelijke weerstand ontstond. Hij stuurde een zeer omvangrijke  organisatie met enthousiasme, humor en ideeën aan. Uit het juryrapport bleek dat hij meester is in het conceptueel en probleemoplossend denken, een combinatie die de jury niet vaak aantrof. “Een karwei als dit kan slecht worden vervuld door iemand die op-en-top overheidsmanager is” aldus Gerrit Zalm tijdens de prijsuitreiking.