Overheidsmanager van het Jaar 2008

Bert Keijts

ir. L.H. Keijts (27 september 1952 – 27 september 2017). Directeur-generaal Rijkswaterstaat.

Als Delfts civiel ingenieur, heeft Bert Keijts zijn affiniteit met bouw en ontwikkeling goed kunnen gebruiken tijdens zijn carrière in de publieke dienst. Hij heeft een lange staat van dienst bij Verkeer en Waterstaat en werd in 2003 benoemd tot directeur-generaal Rijkswaterstaat. Een uitvoeringsorganisatie waar 9000 mensen werken en die afhankelijk is van de door de politiek bepaalde budgetten. Ook een kwetsbare organisatie door de hardnekkige verkeersproblematiek en de beeldvorming daarover.

Bij zijn aantreden kreeg hij de opdracht mee de dienst te vernieuwen. Onder zijn leiding is Rijkswaterstaat in vijf jaar omgevormd tot een moderne publieksgerichte organisatie die op een vernieuwende manier met de markt samenwerkt. Hij heeft de verantwoordelijkheid genomen een grote (cultuur)omslag te maken en hij is in staat effectief te opereren. Daarbij blijft hij zijn mensen in de organisatie stimuleren en motiveren.

Het belang van de uitvoering werd met deze prijs erkend, dat stond voor hem voorop. Voor een goed functionerende overheid is niet alleen beleid, maar ook de uitvoering van cruciaal belang. Uitvoerders hebben een zichtbare positie en ze halen vaak de pers. Daarom moeten ze niet alleen het maximale presteren, maar ook steeds goed uitleggen wat ze doen, waarom ze dat doen en wat er aan de hand is als het niet goed gaat. Dat wat wel goed gaat, moeten de ambtenaren zelf beter uitventen. De verkiezing draagt bij aan een beter imago van de overheid, de ambtenaar. En het wekt volgens Keijts nieuwsgierigheid. En dat is allemaal in het belang van de publieke zaak. Bert Keijts is per 1 januari 2010 aangetreden als directeur bij woningcorporatie Portaal. Weer een maatschappelijk relevante sector.

 

Op woensdag 27 september 2017 is Bert Keijts op 65-jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ziek.