Procedure

Procedure

Let op! De exacte inhoud en het tijdspad van de procedure zijn onder voorbehoud.

Stap 1 – Nomineer

 • Nomineer hier jouw organisatie of de organisatie die jij wilt nomineren.
 • Jouw organisatie moet een publieke functie hebben en wordt hoofdzakelijk door publiek geld gefinancierd.
 • Een organisatie als geheel mag alleen meedingen. Een specifiek onderdeel van een organisatie mag wel uitgelicht worden in criterium nummer 1: ‘Onderscheidend vermogen’
 • Om de organisatie voor de verkiezing Beste Overheidsorganisatie te nomineren, schrijf je een pitch van 140 tekens.

Stap 2 – Inzendingvereisten

 • Na de nominatie van de kandidaat zal de VOM met u en de genomineerde organisatie contact opnemen om hen uit te nodigen om een inzending te maken.
 • Om als organisatie officieel mee te doen, dient er voor 22 juni 23.59u een inzending ingestuurd te zijn op overheidsawards@vom-online.nl.
 • Deze inzending bestaat uit twee elementen:
  • Een overtuigend verhaal over jouw organisatie, waarin moet blijken dat jouw organisatie een voorbeeld is voor anderen. De vormgeving hiervan is open.
  • Dit overtuigende verhaal ook aan de hand van de zeven criteria uit te werken. De criteria vind je hier. Leg hierbij de nadruk op criterium 1: ‘Onderscheidend vermogen’, want dit criterium helpt je verbinding te leggen tussen de andere criteria. Het is van belang elk criterium te beantwoorden. Indien niet alle criteria zijn onderbouwd, voldoet je inzending niet aan de vereisten en zal deze niet worden meegenomen in het selectieproces.

Hint: gebruik bij de beantwoording van de criteria ook kwantitatieve indicatoren. Denk daarbij aan indicatoren uit Vensters voor Bedrijfsvoering, Internetspiegel, onderzoeken van Elsevier, van de VNG, of uit eigen managementrapportages. Vermeld naast de indicatorscore ook de bron. Je bent ook in de gelegenheid om nog een filmpje of een andere bijlage mee te sturen.

Stap 3 – Selectiecommissie

 • Een selectiecommissie bestaande uit het projectteam Verkiezing van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV), ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU), Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging voor Bestuurskunde (VB) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) selecteert in overleg met de jury de tien beste inzendingen aan de hand van de beoordelingscriteria. Hierdoor ontstaat de shortlist van de 10 beste inzendingen.

Stap 4 – Dragon’s Den

 • Op 11 september worden de tien beste inzendingen uitgenodigd om hun organisatie te pitchen aan de jury. Daarna gaat de jury onder leiding van voorzitter, Jan van Zanen in beraad over de tien pitches en worden de drie finalisten bekend gemaakt.

Stap 5 – Werkbezoeken

 • Op woensdag 17, 24 en 31 oktober vinden de werkbezoeken plaats bij de top 3. Een afvaardiging van de jury brengt dan op locatie een bezoek aan de finalisten. Aan de finalisten wordt gevraagd om een passend programma te organiseren waarbij de jury de organisatie beter leert kennen.

Stap 6 – Ridderzaal

 • Uiteindelijk zal elk onderdeel meegewogen worden in het oordeel van de jury. De winnaar van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2018 zal bekend worden gemaakt tijdens de uitreiking van de Overheidsawards op 19 november in de Ridderzaal.