Procedure

Stap 1 – nomineer

Nomineer hier jouw organisatie of de organisatie die jij wilt nomineren. Om de organisatie voor de verkiezing Beste Overheidsorganisatie te nomineren, schrijf je een pitch van 140 tekens. Wij nemen vervolgens contact op met deze organisatie en begeleiden hen in de verdere procedure. Wij starten de promotie.

Stap 2 – inzending

Om als organisatie officieel mee te doen, stuur je voor 1 juni een inzending in. Je inzending bestaat uit twee elementen:

Deel A: Allereerst zend je een overtuigend verhaal over jouw organisatie in, waarin moet blijken dat jouw organisatie een voorbeeld is voor anderen. De vormgeving hiervan is open.
Deel B: Daarnaast vragen wij jou dit overtuigende verhaal aan de hand van de zeven criteria uit te werken. De criteria vind je hier. Leg hierbij de nadruk op criterium 1: ‘Onderscheidend vermogen’, want dit criterium helpt je verbinding te leggen tussen de andere criteria. Het is van belang elk criterium te beantwoorden. Indien niet alle criteria zijn onderbouwd, voldoet je inzending niet aan de vereisten en zal deze niet worden meegenomen in het selectieproces.

Hint: gebruik bij de beantwoording van de criteria ook kwantitatieve indicatoren. Denk daarbij aan indicatoren uit Vensters voor Bedrijfsvoering, Internetspiegel, onderzoeken van Elsevier, van de VNG en KING, of uit eigen managementrapportages. Vermeld naast de indicatorscore ook de bron. Je bent ook in de gelegenheid om nog een filmpje of een andere bijlage mee te sturen.

Hint: gebruik testimonials om je betoog te objectiveren.

Stap 3 – selectiecommissie

Een selectiecommissie bestaande uit het projectteam Verkiezing van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV), ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU), Interprovinciaal Overleg (IPO), Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging voor Bestuurskunde (VB) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) selecteert in overleg met de jury de tien beste inzendingen aan de hand van de beoordelingscriteria.

Stap 4 – finalisten

In september gaat de jury onder leiding van voorzitter, Jan van Zanen in beraad over de tien beste inzendingen.

Stap 5 – werkbezoeken

Vanaf eind september brengt een afvaardiging van de jury een werkbezoek aan de finalisten. De finalisten worden gevraagd in overleg met het jurysecretariaat een passend programma te organiseren.

Stap 6 – Ridderzaal

Uiteindelijk zal elk onderdeel meegewogen worden in het oordeel van de jury. De winnaar van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar zal bekend worden gemaakt tijdens de uitreiking van de Overheidsawards in november in de Ridderzaal.