De shortlist van 2019

Rosemarie Bastianen

Rosemarie Bastianen

Als Directeur Eenvoudig Beter bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties bevindt Rosemarie Bastianen zich zonder meer in zwaar weer. Met de komst van de Omgevingswet heeft zij een lastige opgave, maar ondanks deze uitdagende context weet zij de rust voor haar medewerkers te bewaren. Daarmee helpt ze hen door het zware weer heen. Ze slaagt er daarnaast ook in om hen de ruimte en het vertrouwen te geven, maar hen tegelijkertijd als kompas richting te geven. Dit alles doet ze zonder de verbinding met de burger te verliezen.

 

Sylvo Thijsen

Sylvo Thijsen

Door de maatschappelijke onrust bij de Oostvaardersplassen en rondom bosbeheer verkeert Staatsbosbeheer regelmatig in zwaar weer. Als directeur van deze organisatie geeft Sylvo Thijsen richting aan zijn personeel om met deze onrust om te gaan. Tegelijkertijd geeft hij zijn medewerkers veel vrijheid voor lokale of regionale inkleuring om ondernemend en maatschappelijk te kunnen handelen. Talenten en drijfveren van de medewerkers worden zo maximaal benut. Sylvo vindt daarmee de complexe balans tussen enerzijds koers geven waar nodig, maar anderzijds medewerkers toerusten het juiste te doen. 

 

Anne Coenen

Anne Coenen

Zwaar weer doorstaan doe je niet alleen maar samen. Anne Coenen, directeur Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk (MOW) bij de gemeente Rotterdam, laat met haar inclusieve overheidsmanagement zien dat zij ook in zwaar weer de juiste koers kan varen. Om die koers te bepalen gaat ze het gesprek aan met burgers, partners en medewerkers waarmee ze hen ruggensteun biedt. Met een duidelijke visie op de complexe decentralisatie van de jeugdwet weet zij ondanks maatschappelijke kritiek samen met haar medewerkers een toekomstbestendig resultaat te halen. 

Bob Wiegerink

Bob Wiegerink

Als een waar kompas zette Bob Wiegerink, teamchef Specialistische Opsporing, Politie Eenheid Amsterdam, een koersverandering in binnen de digitale opsporing. Daarmee wist hij een organisatiecultuur te realiseren die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen van manager tot mens en van mens tot manager. Met een duidelijke stip op de horizon geeft Bob, ondanks de zware maatschappelijke druk, medewerkers de vrijheid en de ruimte om oplossingen te zoeken voor de complexe, digitale vraagstukken bij de politie. 

 

Rogér Pellemans

Rogér Pellemans

Zwaar Weer wordt een dagelijks tastbare werkelijkheid in het Detentiecentrum Rotterdam (DCR) & Zeist. Vestigingsdirecteur Roger Pellemans staat in dit zware weer zowel intern als publiekelijk achter zijn mensen, waardoor hij een vertrouwde en veilige sfeer creëert op een plek waar dat niet als vanzelfsprekend mag worden beschouwd. Als kompas stuurt Roger daarnaast aan op de ontwikkeling van zijn medewerkers, wat hen weerbaar maakt tegen de uitdagingen die het werk in de detentiecentra met zich meebrengt.