Jury

Jan van Zanen

Burgemeester Utrecht (voorzitter)

Jan Herman de Baas

Provinciesecretaris/ algemeen directeur van de provincie Utrecht

Ingrid Geveke

Gemeentesecretaris Zwolle

Jelle van Haaster

Promovendus, ministerie van Defensie (Jonge Ambtenaar van het Jaar 2018)

Arjen Littooij

Algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam
Rijnmond (VRR winnaar 2016)

Mirko Noordegraaf

Vice-decaan Maatschappelijke impact van de faculteit Recht, Economie & Bestuur en organisatie (REBO) & Voorzitter VB

Sylvo Thijsen

Directeur Staatsbosbeheer (Staatsbosbeheer winnaar 2017)

Tjark Tjin-A-Tsoi

Directeur-generaal Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS winnaar 2015)

Jaap van der Veen

Programmadirecteur Waterschap Zuiderzeeland

Wendy Sutherland

Directeur concernondersteuning, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties