Jury

Jan van Zanen

Burgemeester van Utrecht (Juryvoorzitter)

Jan Herman de Baas

Provinciesecretaris Zuid-Holland

Jelle van Haaster

Promovendus, ministerie van Defensie (Jonge Ambtenaar van het Jaar 2018)

Arjen Littooij

Algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam
Rijnmond (VRR winnaar 2016)

Simone Roos

Directeur-generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Sylvo Thijsen

Directeur Staatsbosbeheer (Staatsbosbeheer winnaar 2017)

Tjark Tjin-A-Tsoi

Directeur-generaal Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS winnaar 2015)

Jaap van der Veen

Programmadirecteur Waterschap Zuiderzeeland