Jury

Jan van Zanen

Burgemeester Utrecht (voorzitter)

Jan Herman de Baas

Kwartiermaker regio Arnhem-Nijmegen

Ingrid Geveke

Gemeentesecretaris Zwolle

Arjen Littooij

Algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam
Rijnmond (VRR winnaar 2016)

Mirko Noordegraaf

Vice-decaan Maatschappelijke impact van de faculteit Recht, Economie & Bestuur en organisatie (REBO) & Voorzitter VB

Brandon Pouw

Beleidsmedewerker, Provincie Zuid-Holland (Jonge Ambtenaar van het Jaar 2019)

Piet Sennema

Secretaris-directeur Waterschap Aa en Maas (Aa en Maas winnaar 2018)

Sylvo Thijsen

Directeur Staatsbosbeheer (Staatsbosbeheer winnaar 2017)

Tjark Tjin-A-Tsoi

Directeur-generaal Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS winnaar 2015)

Marieke van Wallenburg

Directeur-generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties