Overheidsmanager van het Jaar 1998

Herma Rappa

Mr . H. Rappa. Gecombineerde functie van directeur Productgroep tegemoetkoming studiekosten en lesgelden en directeur Productgroep onderwijsdiensten, Informatie Beheer Groep.