Op 5 maart 2018 vond er in het auditorium van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een lunchbijeenkomst plaats over Europese trends van vernieuwing en innovatie. Het ministerie organiseerde deze bijeenkomst samen met het...